Klub historické techniky Praha, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zabývání se historií, současností a budoucností dopravy, ekologickými aspekty dopravy, ochranou přírody a krajiny v souvislosti s dopravou a dopravními stavbami a tím přispívat k obecnému blahu na poli ekologie, kultury a péče o kulturní dědictví.

Hlavními cíli jsou zejména:

a) záchrana vozidel, staveb a věcí souvisejících s osobní a nákladní dopravou,

b) usilování o nejvhodnější řešení problémů jakkoliv souvisejících s dopravou, zejména plánovaných či současných dopravních staveb, dopravně-technických zařízení, změn dopravních režimů a dalších okolností ovlivňující podmínky v návaznosti na dopravu,

c) ochrana přírody a krajiny zejména v souvislosti s dopravními stavbami, ale i jinými okolnostmi,

d) spolupráce s orgány veřejné správy a dalšími dotčenými subjekty na řešení dlouhodobé dopravní koncepce a filosofie v dotčených lokalitách,

e) pořádání zvláštních jízd historickými i současnými vozidly na objednávku i pro veřejnost,

f) sledování historie, současnosti a budoucnosti osobní a nákladní dopravy,

g) propagace osobní a nákladní dopravy.